Perfil del contractant

Normativa

La contractació d'Aeropuerto de Castellón, SL està subjecta a la Llei 31/2007, de 30 d'octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia , els transports i els serveis postals.

Els contractes que celebre Aeropuerto de Castellón, SL que, exclosos de l'aplicació de la Llei 31/2007, de 30 d'octubre, estiguen sotmesos a la LCSP.


Contractació

ATENCIÓ: Per als procediments de contractació licitats per AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. han de consultar la Plataforma de Contractació del Sector Públic: www.contrataciondelestado.es


CONTRACTES PER UTILITZACIÓ D’

Descarregar normes per a la formalització de contractes que tinguen per objecte la utilització d’espais de l’aeroport de Castelló


Relació de contractes

Accés al Registre Oficial de Contractes de la GVA

Contractes adjudicats

Relació de convenis